вторник, 10 май 2011 г.

Речен кефал на изтичане

Необходима ни е въдица с дължина до 5 м.Обикновена макара с навита на нея влакно 0,15/100 м.Може да се използва и малък мултипликатор.
-дропер във вид насъчма с тегло 0,2 гр
-осн.утежнение голяма съчма/оливетка/
-повод 0,2-0,5 см, а ако дълбочината е над 3 м, то дължината може дадостигне и до 1,5 м
-стръв: дъждовен или едър земен червей
-плувка 6-8 гр
Влакното м/у съвта и куката винаги да е изпънато/0,5-1,0 м/
-когато плуваща стръв се забелязва трудно на 10-20 см над нея се посавя парченце яркооцветена тапичка с добра плаваемост.

Няма коментари: