вторник, 10 май 2011 г.

Необичайна захранка за платика

Мартин Боулър ни съветва винаги да облавяме тази страна нан водоема от към която духа вятъра, но да се лови далеч от брега.През размножителния период април-май платиката се приближава много близо до брега.Да се обърне внимание на местата където има дълбочини и на ямите в които се събира храна.Според Мартин Боулър червената дънна захранка привлича платиката.Захранката се сътои в рибна храна+червена дънна захранка в съотношение 1:1 Сместа трябва да овлажнява на два пъти.Добавят се кастери, царевица от консерви,малки халибут пелети, парчета дъждовен червей.Преди замятане топката захранка да се потопява във вода.Пръчката да е с дължина не по малко от 3,6 м с параболична акция.На къси дистанции или за средни дистанции основното влакно е от монофил с диаметър 0,20 мм.Когато търсим големи дистанции от брега тогава се използва плетено влакно с диаметър около 0,06-0,10 мм, като задължително към плетеното се връзва шок-лидер с дължина не по малка от два пъти дължината на пръчката.По този начин се избягва откачането на рибата.

Няма коментари: